Managen is zaken realiseren. Leidinggeven is sturing geven aan de managementprocessen.

Met de Impetus-methode realiseert u de complete aansturingsmethode die gebaseerd is op de vier managementdimensies en op de drie basisleiderschapsdimensies. Hiermee wordt uw visie en de daaruit voortvloeiende strategie door uw menselijk kapitaal duurzaam gevoeld, gedragen en uitgevoerd.

Uw organisatie en mensen worden in essentie gemanaged op de vier managementdimensies: structuur, inhoud, resultaten én de mens zelf. Deze dienen in balans te zijn, passend bij uw beleid. In de praktijk zijn vaak één of twee dimensies te dominant, waardoor veel van uw mensen niet tot optimale performance komen en zich kunnen vervreemden van uw organisatiedoelen.

De Impetus-methode helpt u als leider uw organisatiedoelen vanzelfsprekend te realiseren, door de vier managementdimensies af te stemmen op de kwaliteiten en drijfveren van uw organisatie en mensen.