Leiderschap is al mogelijk met de drie basisleiderschapsdimensies. Leiding geven in deze dimensies geeft u en uw mensen de mogelijkheid om praktisch, vanuit de flow en vanuit gedrevenheid aan uw managementprocessen sturing te geven. Tezamen met de managementdimensies stellen ze u in staat om gebalanceerd en energiek leiding te geven aan uw organisatie.

Leiderschap en zelfleiderschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat er een individueel en een collectief bewustzijn van sturen, waardoor uw organisatie als één geheel kan functioneren en iedereen met zijn unieke eigenschappen tot zijn/haar recht kan komen. Dit zal niet alleen uw interne efficiency en effectiviteit drastisch doen toenemen, maar ook uw medewerkers buy-in, klanttevredenheid en aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers en klanten.

Naast de drie basisleiderschapsdimensies kunnen ook drie bezielende leiderschapsdimensies en drie spirituele dimensies toegevoegd worden. In een later stadium van ontwikkeling wordt duidelijk of u en uw organisatie daaraan toe zijn en ervoor open staan. Door management en leiderschap in de 13 sturingsdimensies éénduidig vast te stellen, zijn deze ondubbelzinnig hanteerbaar geworden.