Als mensen zichzelf zijn kunnen ze veel beter produceren, klanten helpen, verkopen etc. Zo simpel is het. Toch lukt het maar weinig bedrijven en instellingen om medewerkers in hun kracht te zetten.

Bij veel organisaties is sprake van een eenzijdige en vaak beklemmende (aan)sturing. Organisaties zijn teleurgesteld als na een intensief veranderingsproces alles snel weer bij het oude is. Impetus brengt uw organisatie verder. Met de Impetus-methode maken we uw organisatie structureel zelfsturend en beter presterend.

De eerste sleutel is uw mensen vrij en zelfbewust te maken. Dit doen we door een doeltreffende workshop en door organisatiecoaching. Op basis daarvan kunt u uw prioriteiten stellen voor het vervolg. De dominante factoren om uw organisatie verder te brengen zijn leiderschap en zelfleiderschap. Deze dienen aan te sluiten bij uw strategie en cultuur, en bij de positieve bronnen die uw cultuur en mensen voeden. Impetus kan u hierbij begeleiden en voorzien van instrumenten voor verdere ontwikkeling en performance-verbetering.